Zadzwoń: +48 691 275 400

Home » Bezpieczeństwo Perełek

Bezpieczeństwo Perełek

 

 

ŻŁOBEK W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W związku z otwarciem żłobka podczas pandemii COVID-19, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020r., od dnia 06.05.2020r. wprowadza się szereg Procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, opiekunów oraz rodziców. Powyższy regulamin został przedstawiony do zapoznania się wszystkim Rodzicom dzieci uczęszczających do placówki oraz pracownikom. Regulamin jest również dostępny w holu żłobka.

W placówce opiekunki nie mają obowiązku poruszania się w pomieszczeniu ani na ogrodzie w masce i rękawiczkach. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób wchodzących na teren żłobka, oraz opiekunki w trakcie kontaktu / rozmowy z osobami trzecimi.Opiekunki przed wejściem na sale do Dzieci, zmieniają swoje wierzchnie ubranie. Nie pracują w odzieży, w której przyjechały do pracy. W żłobku jest obowiązek dla wszystkich częstego mycia rąk, dezynfekcji rąk po wejściu do placówki, przed podawaniem posiłków, po toalecie, po przewijaniu Dziecka . Dzieciom również rączki są myte wodą z mydłem po każdej toalecie, przed każdym posiłkiem i po, przed snem, po powrocie z podwórka i w innych wymagających tej czynności sytuacjach. Dzieciom nie dezynfekuje się rąk.

Z sal usunięte zostały wszystkie pluszowe zabawki, opiekunki podają zabawki Dzieciom do zabawy, pilnując aby się nimi nie wymieniały. Zabawki porzucone przez Dzieci na podłodze są natychmiast  dezynfekowane i myte.

Ponadto na bieżąco są dezynfekowane stoliki, krzesełka, klamki, kontakty, blaty i szafki. Dzieciom i pracownikom mierzona jest temperatura dwa razy dziennie.

Wszystkie pozostałe informacje zawarte są w Regulaminie i Statucie żłobka.


Aby Wasze dzieci były bezpieczne, nasz żłobek Wesołe Perełki funkcjonuje pod pilnym okiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie. Meble i zabawki posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, art.16. opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.

 

Kto opiekuje się perełkami?

Opiekę nad PEREŁKAMI sprawują wykwalifikowane opiekunki, czuwające przez cały dzień nad bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem państwa dzieci.

Żłobek Wesołe Perełki to kameralna placówka, w której nieprzekraczalna ilość dzieci uczęszczających to 15. Żłobek wyposażony jest w trzy sale opiekuńczo – dydaktyczne. Grupą dzieci opiekują się wykwalifikowane opiekunki.

Kto jest właścicielem założycielem?

Ewa Książek

Jestem przede wszystkim mamą czwórki dzieci. Kiedy dorosły już do wieku, kiedy coraz mniej potrzebowały zabaw ze mną postanowiłam nie przestawać robić tego co kocham. Pielęgnacja i wychowanie dzieci przynosi mi ogromną satysfakcję a uśmiech dzieci jest największą nagrodą za trud włożony w ich wychowanie.

Uśmiechnięte dzieci są jak perełki, które przez lata „szlifujemy” aby wyrosły na piękne, duże Perły.

Ukończyłam Medyczną Szkołę Policealną na kierunku Opieka Dziecięca z dwukrotnym wyróżnieniem Zarządu Województwa Podkarpackiego. Podczas odbywania praktyk zawodowych w żłobkach rzeszowskich, pracowałam na grupach dzieci 20 – osobowych. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu Dyplomu Opiekunki Dziecięcej zdecydowałam się na założenie własnego żłobka, do którego serdecznie zapraszam każdego malucha z rodzicami.

 

Bez nazwy-1 Bez nazwy-2 Bez nazwy-3 Bez nazwy-3a Bez nazwy-4

Comments are closed.